Просечна вредност при склучување на брак по пол


Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година