Стапка на смртност на деца под 5 години


Стапка на смртност на деца под 5 години , 2019-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година