Неактивно население поради извршување на обврски


Неактивно население поради извршување на обврски, по пол, % од неактивното население на возраст од 20-64, 2012-2020

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година