Стапка на смртност од хронични болести


Стапка на смртност од хронични болести на 100,000 лица на возраст под 65 години, 2018-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година