Стапка на смртност, од убиства


Стапка на смртност, од убиства, на 100 000 лица, по пол, 2012-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година