Учество на жени во Влада


Учество на жени на позиции во националната влада ,% на мандати, 2012-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година