Вработени според економскиот статус и полот


Вработени според економскиот статус и полот, урбан и рурален дел, 2020-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година