Стапки на активност на населението, од 15 години и повеќе, рурален дел


Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе според полот и возраста, рурален дел. 2020-2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година