Стапки на активност на населението, од 15 години и повеќе, урбан дел


Стапки на активност на населението на возраст од 15 години и повеќе според полот и возраста, урбан дел, 2019-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година