Стапки на активност на населението


Стапки на активност на населението според пол и школската подготовка 2022

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година