Корисници во установи за возрасни и стари лица


Корисници во јавни и приватни установи - домови за возрасни лица, по пол, 2014-2016

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година