Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители


Пријавени, обвинети и осудени полнолетни сторители, по пол, 2019-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година