Стапки на запишување во средно образование


Стапки на запишување во средно образование, по пол, по учебна година (2020-2023)

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година