Ученици кои во текот на учебната година се отпишале


Ученици кои во текот на учебната година се отпишале од училиштето, средно образование, 2018-2021

Кликнете на кругот за да ги видите податоците за одредена година